Xuất khẩu cao su đạt 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2018

Xuất khẩu cao su đạt 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2018

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 7/2018 tăng 16,5% về lượng và tăng 8,5% về trị giá so với tháng 6/2018, đạt 142,45 nghìn tấn, trị giá 188,25 triệu USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 8/2018, giá cao su tại thị trường trong nước vẫn ở mức thấp. Giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh giữ ổn định so với cuối tháng 7/2018.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 7/2018 tăng 16,5% về lượng và tăng 8,5% về trị giá so với tháng 6/2018, đạt 142,45 nghìn tấn, trị giá 188,25 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 16,1% về trị giá so với tháng 7/2017. Trong 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 706,92 nghìn tấn, trị giá 1 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng, nhưng giảm 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Giá xuất khẩu cao su trong tháng 7/2018 đạt bình quân 1.321 USD/tấn, giảm 6,9% so với tháng 6/2018 và giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 7/2018, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất với khối lượng đạt 91,52 nghìn tấn, trị giá 118,58 triệu USD, tăng 4,3% về lượng, nhưng giảm 3,7% về trị giá so với tháng 6/2018, giảm 10,3% về lượng và giảm 21,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 454,8 nghìn tấn, trị giá 638,46 triệu USD, tăng 15,3% về lượng, nhưng giảm 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt bình quân 1.403,8 USD/tấn, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Malaysia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 trong tháng 7/2018 với lượng đạt 9,5 nghìn tấn, trị giá 12,1 triệu USD, tăng 4,6% về lượng, nhưng giảm 6,8% về trị giá so với tháng 7/2017. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su sang thị trường Malai-xi-a giảm mạnh, giảm 24,2% về lượng và giảm 35,9% về trị giá.

Trong khi đó, xuất khẩu cao su sang Ấn Độ vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số về lượng so với tháng 7/2017, đạt 7,1 nghìn tấn, trị giá 10,3 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 7,9% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su sang Ấn Độ đạt 37,7 nghìn tấn, trị giá 57,6 triệu USD, tăng 46,4% về lượng và tăng 28,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.


Tin liên quan khác