Liên hệ

LỜI NGỎ

Xin cảm ơn quí vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận yêu cầu đặt hàng của quí vị và mong muốn trở thành nhà cung ứng của quí Công ty.

Vì đây là tiếp xúc ban đầu của chúng ta, xin vui lòng điền vào bảng thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp xúc với quí vị.

Xin lưu ý rằng, việc đặt hàng chưa thể thực hiện thông qua Internet vì sau đó chúng tôi cần chăm sóc đặt hàng của quí vị thông qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Gửi thắc mắc của bạn