Nghiệp vụ phòng hộ giá

“Thất bại là mẹ thành công” được xem ra là câu danh ngôn phù hợp với thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro cần phải được quản trị một cách chuyên nghiệp. Đó là sự khác biệt giữa kinh doanh và mạo hiểm.

Việt Nam được xem là một quốc gia nông nghiệp nhưng có rất nhiều hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác để làm tăng giá trị sản phẩm của mình. Nếu không có thị trường hàng hóa  phái sinh và sự am hiểu về nó, tất cả chỉ là những nỗ lực trong vô vọng

Dựa vào kinh nghiệm và sự am hiểu của chúng tôi, các bản báo cáo và phân tích của về thị trường khá chính xác và đúng lúc phản ánh các điều kiện của thị trường trong nước ở nhiều khía cạnh như là thương mại, trồng trọt, sản xuất … ACC là ứng cử viên sáng giá trong việc cung cấp các dịch vụ phòng hộ giá nhằm quản trị rủi ro và hiện thực hóa lợi nhuận tiềm tàng