Bữa trưa Miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn

Bữa trưa Miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn

Đã thành thông lệ, các nhà sư tại chùa Định Huệ thường phát cơm trưa miễn phí tại Bệnh viện này.

Bữa ăn đơn giản nhưng rất thuận tiện và hữu ích cho những bệnh nhân nghèo và thân nhân của họ, đặc biệt là những người ở tỉnh xa vốn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ.

Định Huệ là một ngôi chùa nhỏ, khuất nẻo nhưng các Thầy luôn chăm sóc việc đời chẳng hạn như giáo dục trẻ em nghèo vùng lân cận, giảng pháp ở những nơi xa xôi hay phóng sinh, cứu trợ…

Chúng tôi cảm thấy hoan hỉ khi chung tay cùng quí Thầy trong việc hành thiện sao cho những người trong cảnh lầm than cảm nhận được sự sẻ chia.


Tin liên quan khác