2002 - 2016, decades of dedicated businessADDING VALUES TO ASIAVietnameseEnglish
Trang chủ / Hoạt động xã hội
Biến ước mơ thành hiện thựcBiến ước mơ thành hiện thực
Chúng tôi luôn nghĩ rằng tìm kiếm lợi nhuận và đảm nhận trách nhiệm xã hội là hai khía cạnh tích cực trong đời sống doanh nghiệp và rằng những người đang trên con đường thành công vẫn nghĩ đến những người bên lề xã hội.

Chi tiết

No

Specifications

Quant.
(mts)

Packing

Ship

Price (USD/MT)

1

Vietnam robusta coffee grade 2

5% black & broken

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 - 30      OR 1,730

2

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

2% black & broken

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 +20    OR 1,780

3

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

2% black & broken

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 +35  OR 1,795

4

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

0.1% black

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 +75  OR 1,835

5

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

0.1% black

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 +90  OR 1,850

6

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

Wet polished

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 +130 OR 1,890

7

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

Wet polished

96.0

in bags

Dec-17

Liffe Jan, 2018 +145 OR 1,905

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                   

-     Basic: FOB Vietnam main ports.                                                                       

-     Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-     Package: standard

-     Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

-     The fix price change according to the time.                              

 We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

Producer

(MTS)

(USD)

1

SVR CV60

40.32

SW

Dec-17

1,565.0

VRG

2

SVR 3L

40.32

SW

Dec-17

1,535.0

VRG

3

SVR CV50

40.32

SW

Dec-17

1,560.0

Private

4

SVR CV60

40.32

SW

Dec-17

1,550.0

Private

5

SVR 3L

40.32

SW

Dec-17

1,530.0

Private

6

Latex HA

43.00

In bulk

Dec-17

1,010.0

Private

7

Latex LA

21.50

In bulk

Dec-17

1,025.0

Private

 Our offers are based on the following terms and conditions:                                                             

-    Basic: FOB Vietnam main ports                           

-    Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-    Package: standard                                                                                               

-    THC, ENS fee and extra fees (if any) at loading port for Buyer’s account

-   Offers are subject cargo unsold and our final confirmation                            

We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

(MTS)

(USD)

1

Black Pepper (FAQ, 500g/l)

13.5

in bags

Jun -16

8,190.0

 Our offers are based on the following terms and conditions:

-    Basic: FOB Vietnam main ports.

-    Payment terms: 30% in advance / 70% upon B/L copy receipt

-    Package: standard

-    Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

 We thank you for your attention and expect to do business with you.