2002 - 2016, decades of dedicated businessADDING VALUES TO ASIAVietnameseEnglish

Bữa trưa Miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn


Đã thành thông lệ, các nhà sư tại chùa Định Huệ thường phát cơm trưa miễn phí tại Bệnh viện này.

Bữa ăn đơn giản nhưng rất thuận tiện và hữu ích cho những bệnh nhân nghèo và thân nhân của họ, đặc biệt là những người ở tỉnh xa vốn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ.

Định Huệ là một ngôi chùa nhỏ, khuất nẻo nhưng các Thầy luôn chăm sóc việc đời chẳng hạn như giáo dục trẻ em nghèo vùng lân cận, giảng pháp ở những nơi xa xôi hay phóng sinh, cứu trợ...

Chúng tôi cảm thấy hoan hỉ khi chung tay cùng quí Thầy trong việc hành thiện sao cho những người trong cảnh lầm than cảm nhận được sự sẻ chia.


Trang: 1/1:

No

Specifications

Quant.
(mts)

Packing

Ship

Price (USD/MT)

1

Vietnam robusta coffee grade 2

5% black & broken

96.0

in bags

Nov-17

Liffe Jan, 2017 -30      OR 1,945

2

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

2% black & broken

96.0

in bags

Nov-17

Liffe Nov, 2017 +30    OR 2,005

3

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

2% black & broken

96.0

in bags

Nov-17

Liffe Nov, 2017 +45  OR 2,020

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                   

-     Basic: FOB Vietnam main ports.                                                                       

-     Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-     Package: standard

-     Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

-     The fix price change according to the time.                              

 We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

Producer

(MTS)

(USD)

1

SVR CV60

60.48

SW

Nov-17

1,685.0

VRG

2

SVR 3L

40.32

SW

Nov-17

1,625.0

VRG

3

SVR CV50

40.32

SW

Nov-17

1,640.0

Private

4

SVR CV60

40.32

SW

Nov-17

1,630.0

Private

5

SVR 3L

40.32

SW

Nov-17

1,610.0

Private

6

Latex HA

43.00

In bulk

Nov-17

1,065.0

Private

7

Latex LA

21.50

In bulk

Prompt

1,080.0

Private

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                              

-    Basic: FOB Vietnam main ports                           

-    Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-    Package: standard                                                                                               

-    THC, ENS fee and extra fees (if any) at loading port for Buyer’s account

-   Offers are subject cargo unsold and our final confirmation                            

We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

(MTS)

(USD)

1

Black Pepper (FAQ, 500g/l)

13.5

in bags

Jun -16

8,190.0

 Our offers are based on the following terms and conditions:

-    Basic: FOB Vietnam main ports.

-    Payment terms: 30% in advance / 70% upon B/L copy receipt

-    Package: standard

-    Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

 We thank you for your attention and expect to do business with you.