2002 - 2016, decades of dedicated businessADDING VALUES TO ASIAVietnameseEnglish

Liên hệ

Xin cảm ơn quí vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận yêu cầu đặt hàng của quí vị và mong muốn trở thành nhà cung ứng của quí Công ty.

Vì đây là tiếp xúc ban đầu của chúng ta, xin vui lòng điền vào bảng thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp xúc với quí vị.

Xin lưu ý rằng, việc đặt hàng chưa thể thực hiện thông qua Internet vì sau đó chúng tôi cần chăm sóc đặt hàng của quí vị thông qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Thông tin liên hệ

Dấu (*) là nội dung bắt buộc nhập.


Tên công ty *

Địa chỉ *

Email *
Nội dung *
(Goods, grade, quantity, packing, delivery/pickup date, destination, preferred shipping)
 

Mã xác nhận:

 
  

No

Specifications

Quant.
(mts)

Packing

Ship

Price (USD/MT)

1

Vietnam robusta coffee grade 2

5% black & broken

96.0

in bags

Nov-17

Liffe Jan, 2017 -30      OR 1,945

2

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

2% black & broken

96.0

in bags

Nov-17

Liffe Nov, 2017 +30    OR 2,005

3

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

2% black & broken

96.0

in bags

Nov-17

Liffe Nov, 2017 +45  OR 2,020

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                   

-     Basic: FOB Vietnam main ports.                                                                       

-     Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-     Package: standard

-     Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

-     The fix price change according to the time.                              

 We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

Producer

(MTS)

(USD)

1

SVR CV60

60.48

SW

Nov-17

1,685.0

VRG

2

SVR 3L

40.32

SW

Nov-17

1,625.0

VRG

3

SVR CV50

40.32

SW

Nov-17

1,640.0

Private

4

SVR CV60

40.32

SW

Nov-17

1,630.0

Private

5

SVR 3L

40.32

SW

Nov-17

1,610.0

Private

6

Latex HA

43.00

In bulk

Nov-17

1,065.0

Private

7

Latex LA

21.50

In bulk

Prompt

1,080.0

Private

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                              

-    Basic: FOB Vietnam main ports                           

-    Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-    Package: standard                                                                                               

-    THC, ENS fee and extra fees (if any) at loading port for Buyer’s account

-   Offers are subject cargo unsold and our final confirmation                            

We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

(MTS)

(USD)

1

Black Pepper (FAQ, 500g/l)

13.5

in bags

Jun -16

8,190.0

 Our offers are based on the following terms and conditions:

-    Basic: FOB Vietnam main ports.

-    Payment terms: 30% in advance / 70% upon B/L copy receipt

-    Package: standard

-    Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

 We thank you for your attention and expect to do business with you.