2002 - 2016, decades of dedicated businessADDING VALUES TO ASIAVietnameseEnglish

Công ty ACC được thành lập vào tháng 10 năm 2002 với Đăng kí kinh doanh số 4102011959 và chuyển thành Công ty Cổ phần Á Châu Tài Nguyên vào tháng 10 năm 2010 với giá trị vốn hóa là 5.680.000.000 đồng.
          - Kinh doanh nông sản: gạo, tiêu, cà phê, cao su, v v…
          - Nghiệp vụ môi giới giao dịch tương lai và phòng hộ giá.
          - Dịch vụ giao nhận, vận tải và hậu cần
(25-05-2017)
Chào hàng Cao suChào hàng Cà phêChào hàng Tiêu
Đăng ký để nhận báo giá của chúng tôi?

No

Specifications

Quant.
(mts)

Packing

Ship

Price (USD/MT)

1

Vietnam robusta coffee grade 2

5% black & broken

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +40      OR 2,020

2

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

2% black & broken

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +85    OR 2,065

3

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

2% black & broken

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +100  OR 2,080

4

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

0.1% black

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +140  OR 2,120

5

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

0.1% black

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +155  OR 2,135

6

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.16

Wet polished

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +195 OR 2,175

7

Vietnam robusta coffee grade 1, scr.18

Wet polished

96.0

in bags

Jun-17

Liffe Jul, 2017 +210 OR 2,190

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                   

-     Basic: FOB Vietnam main ports.                                                                       

-     Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-     Package: standard

-     Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

-     The fix price change according to the time.                              

 We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

Producer

(MTS)

(USD)

1

SVR CV50

40.32

SW

June-17

1,895.0

VRG

(Tan Bien/Chu Prong)

2

SVR CV60

120.96

SW

June-17

1,885.0

VRG

(Tan Bien)

3

SVR 3L

40.32

SW

June-17

1,835.0

VRG

4

SVR CV50

40.32

SW

June-17

1,755.0

Private

5

SVR CV60

40.32

SW

June-17

1,745.0

Private

6

SVR 3L

40.32

SW

July-17

1,715.0

Private

7

Latex HA

64.50

In bulk

Jun/Jul-17

1,270.0

Private

8

Latex LA

64.50

In bulk

Jun/Jul-17

1,285.0

Private

Our offers are based on the following terms and conditions:                                                              

-    Basic: FOB Vietnam main ports                           

-    Payment terms: by L/C at sight or negotiable

-    Package: standard                                                                                               

-    THC, ENS fee and extra fees (if any) at loading port for Buyer’s account

-   Offers are subject cargo unsold and our final confirmation                            

We thank you for your attention and expect to do business with you

No

Specifications

Quantity

Package

Ship

Price

(MTS)

(USD)

1

Black Pepper (FAQ, 500g/l)

13.5

in bags

Jun -16

8,190.0

 Our offers are based on the following terms and conditions:

-    Basic: FOB Vietnam main ports.

-    Payment terms: 30% in advance / 70% upon B/L copy receipt

-    Package: standard

-    Offers are subject cargo unsold and our final confirmation

 We thank you for your attention and expect to do business with you.