Liên hệ

Xin cảm ơn quí vị đã ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận yêu cầu đặt hàng của quí vị và mong muốn trở thành nhà cung ứng của quí Công ty.

Vì đây là tiếp xúc ban đầu của chúng ta, xin vui lòng điền vào bảng thông tin dưới đây và chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp xúc với quí vị.

Xin lưu ý rằng, việc đặt hàng chưa thể thực hiện thông qua Internet vì sau đó chúng tôi cần chăm sóc đặt hàng của quí vị thông qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Thông tin liên hệ

Dấu (*) là nội dung bắt buộc nhập.

 

Nội dung * (Goods, grade, quantity, packing, delivery/pickup date, destination, preferred shipping)

Hỗ trợ trực tuyến

  

  Hotline:

 

       Alex        ACC Sales
      Traffic        Huan