Chào Hàng Hôm Nay

Giới Thiệu

Công ty ACC được thành lập vào tháng 10 năm 2002 với Đăng kí kinh doanh số 4102011959 và chuyển thành Công ty Cổ phần Á Châu Tài Nguyên vào tháng 10 năm 2010 với giá trị vốn hóa là 30.000.000.000 đồng.

ACC họat động trong các lĩnh vực sau:

  • Kinh doanh nông sản: gạo, tiêu, cà phê, cao su, v v…
  • Nghiệp vụ môi giới giao dịch tương lai và phòng hộ giá.
  • Dịch vụ giao nhận, vận tải và hậu cần

Tin Tức