Rủi ro “địa chấn” lớn về tỷ giá, lãi suất năm 2019

Rủi ro “địa chấn” lớn về tỷ giá, lãi suất năm 2019

Một trong những rủi ro trong dự thảo ngân sách năm 2019 được cơ quan soạn thảo nói tới là giá trị GDP không đạt kế hoạch, hoặc có các biến động lớn về lãi suất, tỷ giá.

Đây là một phần trong “Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội” vừa được công khai lấy ý kiến.

Theo dự toán, tổng thu ngân sách Nhà nước năm sau đạt khoảng trên 1,411 triệu tỷ đồng, tăng 3,9% so ước thực hiện năm 2018. Với tổng thu này, dự toán thu nội địa là hơn 1,173 triệu tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng dự toán thu.

Trừ đi các khoản đặc thù như thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết,… thu nội địa cũng đạt 945.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với ước thực hiện năm 2018.

Hướng khác, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm sau dự kiến đạt hơn 189.000 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng dự toán thu.

Còn lại là thu từ dầu thô và thu viện trợ lần lượt khoảng 44.600 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng.

Với chi ngân sách, tổng chi ngân sách năm 2019 theo dự toán khoảng 1,633 triệu tỷ đồng, tăng 7,2% so dự toán năm 2018. Trong số này, riêng chi trả nợ lãi cũng tăng 11% so với dự toán năm 2018 với mức 124.800 tỷ đồng.

Theo tính toán, bội chi ngân sách năm 2019 là 222.000 tỷ đồng, bằng khoảng 3,6%GDP. Đến hết năm 2019, dự kiến nợ công bằng khoảng 61,3%GDP.

Tuy nhiên, dự toán cũng đánh giá rủi ro về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế hiện còn thấp và biến động khó lường của tình hình kinh tế, thương mại thế giới.

Khi tăng trưởng GDP thực tế không đạt, điều cơ quan soạn thảo chỉ ra là thu ngân sách Nhà nước sẽ bị ảnh hưởng và tác động các chỉ tiêu tính toán trên GDP như bội chi, nợ công.

Thu ngân sách năm sau cũng sẽ đi liền với rủi ro về nguồn thu từ cổ phần hóa, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế không đạt.

Ngược lại, chi ngân sách cũng đối mặt rủi ro các yêu cầu đột xuất trong chi sẽ tác động đến bội chi và nợ công. Đặc biệt, nếu giá trị GDP không đạt kế hoạch, hoặc có các biến động lớn về lãi suất, tỷ giá,.. nghĩa vụ trả nợ gốc sẽ nặng nề hơn.


Tin liên quan khác