Giới thiệu

Công ty Cổ phần Á Châu Tài Nguyên

 

Công ty ACC được thành lập vào tháng 10 năm 2002 với Đăng kí kinh doanh số 4102011959 và chuyển thành Công ty Cổ phần Á Châu Tài Nguyên vào tháng 10 năm 2010 với giá trị vốn hóa là 30.000.000.000 đồng.

ACC họat động trong các lĩnh vực sau:
– Kinh doanh nông sản: gạo, tiêu, cà phê, cao su, v v…
– Nghiệp vụ môi giới giao dịch tương lai và phòng hộ giá.
– Dịch vụ giao nhận, vận tải và hậu cần

Xuyên suốt quá trình kinh doanh, ACC có tầm nhìn, quan điểm rõ ràng và thiết thực

Sự thực là các nguồn tài nguyên quí hiếm và độc đáo của Á châu đang bị bán đi một cách rẻ mạt.
Cân nhắc những lợi thế so sánh của ACC như địa điểm thuận lợi, chi phí thấp, kiến thức sâu sắc về thị trường và các mối quan hệ tốt đẹp, ACC quyết tâm trở thành một đối tác thương mại đáng tin cậy và mang phong cách hiện đại, chuyên nghiệp.

ACC đảm nhận và xây dựng sứ mệnh trên nền tảng đúng đắn và thực tế

ACC theo đuổi chủ trương xây dựng phong cách quản trị hiện đại và hiệu quả trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và tập trung cao độ vào các mục tiêu.

ACC nhắm tới và mở rộng thị trường quốc tế trong lúc vẫn liên kết chặt chẽ với các đối tác chiến lược tại địa phương dưới nhiều mô hình như trở thành cổ đông chiến lược, đối tác tham gia trong quản trị doanh nghiệp v.v… nhằm mục tiêu nâng cao chuỗi liên minh chiến lược lên qui mô và tầm vóc mới.

Trong lúc nỗ lực xây dựng ACC thành một công ty thành công và đáng tin cây trong thị trường hàng hóa cơ bản vốn chứa đựng nhiều thách thức và rủi ro, ACC vẫn thiết tha và cống hiến cho sứ mệnh căn bản và đầu tiên của mình, đó là: Đem lại những giá trị mới cho Á châu

Năm 2006 có một vai trò quan trọng trong họat động của ACC.

Năm 2006, ACC đạt được những thành tựu đáng kể.
Doanh số tăng mạnh và đạt mức 180.000.000.000 đồng do có sự góp phần to lớn của họat động kinh doanh cà phê. Khối lượng giao dịch ước đạt khỏang 8,500 tấn cho nhiều chủng lọai hàng hóa mà không hề phát sinh chậm trễ đáng kể.

Các đối tác, như các nhà xuất khẩu, ngân hàng, nhà cung ứng ngày thêm gắn bó và hỗ trợ. Điều này đã góp phần không nhỏ để ACC thực hiện thành công các kế họach kinh doanh của mình.

Nghiệp vụ môi giới hợp đồng tương lai và phòng hộ giá đóng vai trò to lớn trong chiến lược đa dạng hóa đồng thới làm gia tăng dòng ngân lưu và tạo nguồn thu bổ sung từ phí dịch vụ.

Công tác nghiên cứu, phân tích thị trường và tư vấn góp phần đưa ra các dự báo chính xác và đúng lúc. Điều này đã tạo ra cơ hội quí báu giúp ACC cùng các đối tác trong chuỗi giá trị đưa ra các chiến lược phù hợp và kết chuyển thành lợi nhuận đáng kể.

Kể từ năm 2007, Ban Lãnh đạo Công ty đã quyết định đẩy mạnh việc kinh doanh mặt hàng cao su tự nhiên. Quyết định đúng đắn này đã góp phần quan trọng và to lớn trong việc tăng trưởng doanh số và lợi nhuận của Công ty.

Lợi nhuận ròng đạt 42% năm 2006 và đạt 68% năm 2010 trên vốn chủ sở hữu trong khi các chi phí được kiểm sóat chặt chẽ với các biện pháp thích hợp.
Lạc quan và tin tưởng vào tương lai của mình, hầu hết khỏan lợi nhuận trên được các cổ đông của ACC giữ lại nhằm tái đầu tư và mở rộng các họat động.

ACC đang từng bước phát triển có cân nhắc việc kinh doanh các mặt hàng khác, thị trường khác, đồng thời ổn định và phát triển những thành công hiện tại.

Các dự án và kết quả tốt đẹp đang đón chờ ACC trong thời gian tới.
Thành tựu đạt được là đáng kể nhưng ACC mới chỉ ở bước khởi đầu khiêm tốn của một hành trình to lớn và đáng tự hào phía trước.

Nông sản

- Cà phê
- Cao su
- Hạt điều
- Thức ăn chăn nuôi
- Lúa mỳ
- Tiêu

Vận tải, giao nhận, hậu cần

Nghiệp vụ phòng hộ giá