Cà phê

Việt Nam là một quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, với diện tích trồng trên 600,000 hec ta và sản lượng bình quân khoảng 1,600,000 tấn mỗi năm. Chủng loại hàng hoá đa dạng và chất lượng được cải thiện nhanh chóng đã góp phần tạo ra vị thế và thương hiệu của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thành phần các nhà xuất khẩu và kinh doanh cà phê hết sức đa dạng. Tuy nhiên yếu tố này cùng rất nhiều nguyên nhân khác đã tạo ra sự hỗn loạn và rủi ro khi mua bán cà phê trên thị trường.

ACC với tính chuyên nghiệp và kiến thức chuyên sâu đã khắc phục được các yếu điểm trên. Chúng tôi đang từng bước xây dựng hình ảnh và đảm nhận vai trò của một công ty kinh doanh hàng hoá chuyên nghiệp đáng tin cậy.

Chủng loại cà phê Việt Nam rất đa dạng do khác nhau về phương pháp và kỹ thuật sơ chế. Tuy nhiên, chủng loại  cà phê được mua bán tại Việt Nam chủ yếu gồm 03 loại sau:

CÀ PHÊ VIỆT NAM ROBUSTA

TIÊU CHUẨN THÔNG THƯỜNG R1 S18 R1 S16 R2 S13
Độ m 12.5 % maximum 12.5 % maximum 13.0 % maximum
Đen vỡ 2.0 % maximum 2.0 % maximum 5.0 % maximum
Tạp chất 0.5 % maximum 0.5 % maximum 1.0 % maximum
Hạt khác 0.5 % maximum 0.5 % maximum 1.0 % maximum
Trên sang tối thiểu 90%. 18 (7.1 mm) 16 (6.3 mm) 13 (5.0 mm)
Đóng hàng in bags : 18 MT per container min. in bags : 18 MT per container min. in bags : 18 MT per container min.
in bulk : 21 MT per container in bulk : 21 MT per container in bulk : 21 MT per container

 

CÀ PHÊ VIỆT NAM ARABICA

TIÊU CHUẨN THÔNG THƯỜNG R1 S18 R1 S16 R2 S13
Độ ẩm 12.0 % maximum 12.0 % maximum 13.0 % maximum
Đen vỡ 0.5 % maximum 1.0 % maximum 5.0 % maximum
Tạp chất 0 % maximum 0 % maximum 1.0 % maximum
Hạt khác n/a n/a n/a
Trên sang tối thiểu 90%. 18 (7.1 mm) 16 (6.3 mm) 13 (5.0 mm)
Đóng hàng in bags : 18 MT per container min. in bags : 18 MT per container min. in bags : 18 MT per container min.
in bulk : 21 MT per container in bulk : 21 MT per container in bulk : 21 MT per container

 

Trang cà phê này cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích về chủng loại cà phê. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thêm các thông tin khác về cung cầu, xu hướng giá cả ….theo yêu cầu

ACC kinh doanh tất cả các loại cà phê. Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp cho công ty của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm các thông tin.