Hậu cần

1. Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

 • Book tàu
 • Theo dõi hàng hoá đến và đi
 • Làm bộ chứng từ hoàn chỉnh
 • Làm thủ tục xin C/O
 • Lên tờ khai Hải quan
 • Làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng về kho theo yêu cầu

2. Dịch Vụ ủy Thác Xuất Nhập Khẩu

 • Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng ngoại thương
 • Chuẩn bị tất cả những chứng từ có liên quan
 • Làm thủ tục xin C/O
 • Làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng (nếu có)
 • Xuất hoá đơn trả hàng theo luật định.

3. Tư Vấn Về Chính Sách Có Liên Quan Đến Lĩnh Vực Xuất Nhập Khẩu

 • Tư vấn xác định mã số HS hàng hoá.
 • Tư vấn chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.
 • Cập nhật văn bản liên ngành có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu…